Přihlásit se / registrovat se

ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ

Správcem vašich osobních údajů jsou společnosti:

ConnectLife, datové technologie, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovinsko, jednající jako hlavní správce dat společností vyrábějících a/nebo obchodujících se zařízeními značek v rámci společností Hisense Europe Group (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Kelon, Hitachi , Asko a Ronshen, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo)

Gorenje, spol. s r.o.

(Oba správci údajů dále: Společnost)

S vašimi osobními údaji zacházíme vážně a zodpovědně s ohledem na ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších platných předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Tento dokument obsahuje informace o činnostech zpracování údajů, které provádíme v souvislosti s osobními údaji uživatelů našich produktů, našich zákazníků, potenciálních zákazníků a/nebo uživatelů webových stránek.

Kromě zásad ochrany osobních údajů:

Přijali jsme interní postup týkající se ochrany osobních údajů, ve kterém jsou stanoveny povinnosti Společnosti a zaměstnanců ohledně ochrany osobních údajů.

Přijali jsme Zásady souborů cookie, které upravují ochranu osobních údajů uživatelů našich produktů, našich zákazníků, potenciálních zákazníků a/nebo uživatelů webových stránek.

Vytvořili jsme vyhrazenou e-mailovou schránku, kde se na nás můžete obrátit se všemi dotazy ohledně vašich osobních údajů.

Pravidelně vzděláváme zaměstnance o nakládání s osobními údaji.

Pravidelně kontrolujeme systémy zpracování osobních údajů a navrhujeme zlepšení. 

1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Správci vašich osobních údajů jsou:

Společnost: ConnectLife, data technologies, LLC

Adresa: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia

e-mail: privacy@connectlife.io

Společnost: Gorenje spol. s r.o

Adresa: Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4

Telefon: 800 105 505

e-mail: info@hisense.cz

Společnost ConnectLife, datové technologie, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovinsko, (dále jen Společnost), vystupuje jako hlavní správce dat společností vyrábějících a/nebo obchodujících se zařízeními značek v rámci společností Hisense Europe Group (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Kelon, Hitachi, Asko a Ronshen, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo).

Společnost Gorenje spol. s r.o. je společnost, která lokálně nabízí produkty a spotřebiče vyráběné společnostmi Hisense Europe Group.

Další společnosti v rámci skupiny Hisense Europe Group mohou být zpracovateli vašich osobních údajů. Společnosti Hisense Europe Group a distributoři jako takové shromažďují a jiným způsobem zpracovávají vaše osobní údaje (na základě smlouvy, oprávněného zájmu nebo vašeho souhlasu) a jejich způsoby zpracování údajů (např. webové stránky, CRM programy, online nástroje atd.) pro účely těchto zásad uvedených jako naše prostředky. Seznam dalších společností Hisense Europe Group, distributorů a jejich zpracovatelů je k dispozici zde.

2. Způsob získávání dat

Vaše osobní údaje získáváme na základě používání našich webových stránek nebo aplikací, prostřednictvím cookies a dalších online nástrojů, vyplněním formulářů na našich webových stránkách nebo ve fyzické podobě, prostřednictvím telefonické a elektronické komunikace, prostřednictvím jiné písemné komunikace a/nebo prostřednictvím sociálních sítí.

3. Které vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?

V této části vysvětlujeme, jaké údaje zpracováváme a za jakým účelem v závislosti na jednotlivé činnosti:

3.1. Nákup na webových stránkách společnosti nebo sbírka produktů objednaných online

Abychom mohli nakupovat produkty prostřednictvím webových stránek Společnosti nebo sbírat produkty objednané online, musíme shromažďovat a zpracovávat některé vaše osobní údaje (např. dodací adresu), protože jen tak budeme schopni zpracovat vaši objednávku a identifikovat zakoupené produktů v případě reklamace.

Abychom umožnili nákup na webových stránkách Společnosti nebo sběr produktů objednaných online, budeme zpracovávat následující údaje:

jméno a příjmení,

fakturační adresa a dodací adresa (pokud je zvolena možnost dodání),

e-mailovou adresu,

telefonní číslo,

číslo objednávky,

hodnota objednávky,

způsob platby,

číslo bankovního účtu a/nebo číslo kreditní karty,

podrobnosti o objednaném zboží,

datum nákupu.

Účelem a základem zpracování výše uvedených údajů je zajištění možnosti doručení nebo přijetí objednávky, zaplacení objednávky, informace o stavu Vaší objednávky a vystavení faktury za uskutečněný nákup. Odesláním objednávky jste provedli nákup, což z právního hlediska znamená, že jste uzavřeli kupní smlouvu, a pro splnění naší části povinností vyplývajících z kupní smlouvy musíme zpracovávat vaše osobní údaje (zpracování smlouvy) a zároveň jsme ze zákona povinni vystavit fakturu za uskutečněný nákup (právní zpracování).

Doba zpracování: Údaje zaslané doručovací službě jsou uchovávány po dobu 1 roku od data doručení Vaší objednávky. Údaje související se samotným nákupem jsou uchovávány po dobu, po kterou můžete v souvislosti s nákupem uplatňovat určitá práva podle příslušného zákona (doba stanovená zákonem, ve které je možné uplatnit nárok u příslušného soudu). V souladu s daňovými a účetními předpisy jsou údaje pro vystavování faktur uchovávány po dobu dle místní legislativy.

Co se stane, když osobní údaje neposkytnete? V případě online nakupování nebo vyzvednutí produktů objednaných online nemůžeme provést váš nákup nebo vyzvednutí produktů bez získání výše uvedených osobních údajů. Přesto si můžete produkty zakoupit a vyzvednout přímo v naší kamenné prodejně nebo v prodejnách smluvních partnerů, kteří to umožňují.

3.2. Zákaznická podpora při řešení problémů a záručních reklamací

Abychom mohli poskytovat zákaznickou podporu při řešení problémů a záručních reklamací, potřebujeme shromažďovat a zpracovávat některé vaše osobní údaje, protože jedině tak můžeme splnit naše zákonné povinnosti v tomto ohledu.

Abychom mohli poskytovat zákaznickou podporu při řešení problémů a záručních reklamací, budeme zpracovávat následující údaje:

jméno a příjmení,

e-mailovou adresu,

telefonní číslo,

číslo objednávky,

podrobnosti o objednaném zboží,

datum nákupu,

adresa,

jazyk komunikace,

v případě hovoru na call centrum záznam telefonního hovoru.

Účelem a základem zpracování výše uvedených údajů je dodržování zákonných ustanovení ohledně záruky prodávajícího na zakoupené produkty (zákonné zpracování) a plnění kupní smlouvy ohledně zakoupených produktů (smluvní zpracování).

Doba zpracování: Údaje jsou uchovávány po dobu trvání možnosti uplatnění nároků ze smlouvy a ze záruky dle příslušného zákona (doba stanovená zákonem, ve které je možné uplatnit reklamaci u příslušného soudu). Záznamy telefonních hovorů jsou uchovávány po dobu podle místní legislativy.

Co se stane, když osobní údaje neposkytnete? Neposkytnutí výše uvedených osobních údajů může mít vliv na poskytování a kvalitu zákaznické podpory ohledně používání našich produktů nebo na způsob řešení záručních reklamací. V závislosti na kanálu a důvodu komunikace však nemusíme potřebovat všechna výše uvedená data.

3.3. Upozornění týkající se produktů opět na skladě

V případě, že určitý produkt není skladem, může jednotlivec vložit svůj e-mail, aby byl informován, až bude produkt opět na skladě.

Abychom mohli jednotlivce informovat o dostupnosti produktu, zpracujeme následující údaje:

e-mailová adresa.

Účelem a základem zpracování Vašich osobních údajů je informovat Vás o dostupnosti produktu. Zpracování osobních údajů probíhá pouze na základě vašeho souhlasu.

Doba zpracování: Do odvolání souhlasu, kdy svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Údaje přestanou být uchovávány do 1 měsíce od obdržení odvolání souhlasu nebo do 1 měsíce po odeslání oznámení o dostupnosti produktu fyzické osobě, přičemž v této době můžete být stále příjemcem naší komunikace.

Co se stane, když osobní údaje neposkytnete? V případě neuvedení vaší e-mailové adresy vás nemůžeme informovat o tom, že je produkt opět na skladě, ale za stejným účelem můžete pravidelně kontrolovat naše webové stránky.

3.4. Uživatelský účet na webových stránkách Společnosti nebo v mobilní aplikaci Connectlife

Každý jednotlivec si může na webu vytvořit uživatelský účet, který je určen ke sledování průběhu objednávky, prohlížení historie nákupů nebo vyjádření názoru na produkt. V rámci nastavení uživatelského účtu je také možné vyjádřit vůli k zasílání marketingových sdělení nebo jejich zasílání zrušit. Pro uživatelský účet v mobilní aplikaci Connectlife lze použít stejné přístupové údaje jako k uživatelskému účtu na webu.

Za účelem vytvoření uživatelského účtu budeme zpracovávat následující údaje:

e-mailovou adresu,

jméno a příjmení,

telefonní číslo,

adresa,

jazyk komunikace,

heslo,

stravovací preference,

servisní opravy a servisní historie,

štítek účtu na sociální síti (v případě zřízení uživatelského účtu s účtem na sociální síti),

gmail adresa a údaje získané gmailem (v případě založení uživatelského účtu u gmailu).

Účelem a základem zpracování Vašich osobních údajů je zajištění přístupu k Vašemu účtu a autentizace uživatele. Žádostí o vytvoření uživatelského účtu vznikl smluvní vztah a pro splnění naší části smluvních povinností budeme zpracovávat Vaše osobní údaje (smluvní zpracování). Některé osobní údaje (předvolby jídla) zpracováváme na základě vašeho souhlasu a zpracováváme je za účelem informování o našem návrhu na stravování. Některé osobní údaje (servisní lístek a servisní historie) jsou zpracovávány za účelem plnění kupní smlouvy ohledně zakoupených produktů (smluvní zpracování).

Doba zpracování: Vaše osobní údaje uchováváme, dokud svůj účet nesmažete nebo až 3 roky od posledního přihlášení k účtu. Údaje zpracovávané na základě smlouvy jsou uchovávány po dobu trvání možnosti uplatnění nároků ze smlouvy dle příslušného zákona (doba stanovená zákonem, ve které je možné uplatnit nárok u příslušného soudu). Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, uchováváme do odvolání souhlasu a svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Tyto údaje přestanou být uchovávány do 1 měsíce od obdržení odvolání souhlasu, přičemž v tomto časovém období můžete být stále příjemcem naší komunikace.

Co se stane, když osobní údaje neposkytnete? Bez výše uvedených osobních údajů není možné vytvořit uživatelský účet. Přesto nejste povinni vytvořit si uživatelský účet (t.j. poskytovat osobní údaje pro takový účel) pro nákup nebo používání našich produktů.

3.5. Registrace produktu na našem webu a v mobilní aplikaci Connectlife

Každý jednotlivec, který si zakoupil některý z našich produktů, může produkt zaregistrovat na našem webu nebo prostřednictvím mobilní aplikace Connectlife v rámci svého uživatelského účtu. Na základě registrace jednotlivec získá zjednodušený přístup k návodu k použití, našim návrhům na používání produktu, informacím souvisejícím se zárukou a dodatečně prodlouženou záruční dobou a upozorněním na aktualizace týkající se spotřebičů Connectlife.

Za účelem provedení registrace produktu budeme (kromě údajů uvedených v bodě 3.4.) zpracovávat následující údaje:

číslo produktu,

sériové číslo produktu,

datum nákupu,

kopii nákupní faktury.

Účelem a základem zpracování vašich osobních údajů je poskytnutí přístupu k návodu k použití, našim návrhům na použití produktu a informacím souvisejícím se zárukou. Zpracování osobních údajů probíhá pouze na základě vašeho souhlasu.

Doba zpracování: Do odvolání souhlasu, kdy svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Údaje přestanou být uchovávány do 1 měsíce od obdržení odvolání souhlasu nebo do 1 měsíce po smazání registrace produktu, přičemž v tomto časovém období můžete být stále příjemcem naší komunikace.

Co se stane, když osobní údaje neposkytnete? Bez výše uvedených údajů nemůžete produkt zaregistrovat na našem webu nebo v mobilní aplikaci Connectlife. Ke každému produktu je však v době nákupu připojen návod k použití a informace týkající se záruky.

3.6. Poskytování názorů, hodnocení a komentářů na webu

Abychom umožnili možnost poskytovat názory, hodnocení a komentáře na webu, musíme shromažďovat a zpracovávat některé vaše osobní údaje, protože chceme sdílet zkušenosti skutečných zákazníků a uživatelů s potenciálními zákazníky a uživateli. Můžeme sdílet zkušenosti skutečných zákazníků a uživatelů určitého produktu nebo služby z jednoho trhu také s potenciálními zákazníky a uživateli na jiném trhu. Způsoby a podmínky udělování názorů, hodnocení a komentářů na webu jsou uvedeny v Pravidlech pro vkládání recenzí a komentování produktů a služeb, která jsou dostupná zde.

Abychom mohli poskytovat názory, hodnocení a komentáře, budeme zpracovávat následující údaje:

jméno nebo zvolené jméno,

e-mailovou adresu,

podrobnosti o zakoupených produktech,

kopii nákupní faktury.

Účelem a základem zpracování Vašich osobních údajů je zajistit, aby názor, hodnocení a komentář k jednotlivému produktu poskytla osoba, která jednotlivý produkt skutečně zakoupila nebo používá. Zpracování osobních údajů probíhá pouze na základě vašeho souhlasu.

Doba zpracování: Vaše osobní údaje budou automaticky vymazány po 5 letech od zveřejnění názoru, hodnocení a komentářů. Vaše názory, hodnocení a komentáře jsou na webu viditelné po dobu 5 let od zveřejnění na webu. Vaše názory, hodnocení a komentáře však budou smazány dříve v případě odvolání vašeho souhlasu s takovým zpracováním údajů, kdy v těchto případech přestanou být údaje uchovávány do 1 měsíce od obdržení odvolání souhlasu.

Co se stane, když osobní údaje neposkytnete? Názory, hodnocení a komentáře můžete na webu uvádět i anonymně (bez poskytnutí svých osobních údajů). Bez vašich osobních údajů však nemusíme zajistit, že názory, hodnocení a komentáře budou poskytovány pouze od skutečných kupujících a uživatelů.

3.7. Marketing a související služby

Pro účely marketingových aktivit, poskytování informací o našich produktech, získávání zpětné vazby na zakoupené produkty a povzbuzení k registraci produktu v rámci uživatelského účtu potřebujeme váš výslovný souhlas a bez něj vás nebudeme za výše uvedeným účelem kontaktovat. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat v nastavení svého uživatelského účtu, odhlášením z odběru zpráv, změnou nastavení cookies nebo zasláním požadavku na privacy@connectlife.io.

Za účelem marketingu a souvisejících služeb zpracováváme následující údaje:

jméno a příjmení,

e-mailovou adresu,

telefonní číslo,

údaje o poloze uživatele získané z mobilního zařízení uživatele,

zájmy jednotlivce týkající se prohlížení produktů na webových stránkách,

kontaktní informace prostřednictvím aplikací pro rychlé zasílání zpráv,

historie nákupů,

PSČ,

údaje související s doručováním, otevíráním, klikáním a odhlašováním našich zpráv,

analytika sentimentu uživatelských recenzí produktů.

Účelem a základem zpracování Vašich osobních údajů je umožnění zasílání marketingových sdělení nebo předložení nabídky přizpůsobené na základě Vašich zájmů nebo zlepšení uživatelské zkušenosti. Zpracování osobních údajů probíhá pouze na základě vašeho souhlasu.

Doba zpracování: Do odvolání souhlasu, kdy svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Údaje přestanou být uchovávány do 1 měsíce od obdržení odvolání souhlasu, přičemž v tomto časovém období můžete být stále příjemcem naší komunikace.

Co se stane, když osobní údaje neposkytnete? Vaše osobní údaje nemáte povinnost poskytnout pro marketingové účely (poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely je dobrovolné). Přesto vás v takovém případě nebudeme moci informovat o našich marketingových aktivitách, našich produktech a vytvářet pro vás personalizované nabídky. 

3.8. Informace o vašich aktivitách na našem webu

Za účelem zlepšování fungování webu, statistických přehledů a nabídek na míru sledujeme také vaše aktivity na našem webu, přičemž tyto údaje jsou v pseudonymizované podobě.

Pro účely sledování aktivity na našem webu zpracováváme následující údaje:

označení uživatelského účtu,

historie nákupů,

IP adresa zařízení,

operační systém zařízení,

použitý prohlížeč,

webová adresa úvodní stránky, kterou používáte pro přístup na naše webové stránky.

Účelem a základem zpracování je zlepšení fungování webu, statistické přehledy a personalizované nabídky, což je náš oprávněný zájem, přičemž zpracování za účelem personalizovaných nabídek je založeno na vašem souhlasu. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat v nastavení svého uživatelského účtu, změnou nastavení souborů cookie nebo zasláním požadavku na adresu privacy@connectlife.io.

Doba zpracování: Vaše osobní údaje budou automaticky vymazány po 1 roce od každé návštěvy našich webových stránek. Vaše údaje se však přestanou zpracovávat v případě odvolání vašeho souhlasu, kdy svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Údaje přestanou být uchovávány do 1 měsíce od obdržení odvolání souhlasu.

Co se stane, když osobní údaje neposkytnete? V případě neposkytnutí výše uvedených údajů nemůžeme sledovat vaši aktivitu na našem webu a následně vylepšit funkčnost našeho webu a připravit pro vás personalizovanou nabídku.

3.9. Zpracování osobních údajů prostřednictvím sociálních sítí, aplikací pro rychlé zasílání zpráv a chatovacích místností

Společnost může mít zřízené profily na sociálních sítích (např. LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter atd.) nebo může pro komunikaci využívat aplikace pro rychlé zasílání zpráv (např. WhatsApp, FB Messenger, Viber atd.). Sociální sítě a aplikace pro rychlé zasílání zpráv nám umožňují propagovat naše produkty a služby nebo poskytovat zákaznickou podporu. Při tom druhém můžeme také vybrat kategorie jednotlivců na sociální síti, na které chceme, aby naše reklama odkazovala. Společnost jako taková může odpovídat za ochranu osobních údajů, které uživatelé sdílejí se Společností prostřednictvím výše uvedených médií, a zároveň poskytovatel jednotlivých médií odpovídá i za zpracování údajů, které na těchto médiích provádí, proto se uživatelům doporučuje, aby se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů jednotlivých médií.

V případě návštěvy profilu Společnosti na individuální sociální síti nebo navázání komunikace prostřednictvím aplikací pro rychlé zasílání zpráv můžeme zpracovávat následující údaje:

pokud dáte "like", sdílíte příspěvek, označíte profil společnosti nebo komentář, získáme přístup k vašemu veřejnému profilu a obsahu vašeho příspěvku,

pokud nám pošlete soukromou zprávu na sociální síti nebo prostřednictvím aplikace pro rychlé zasílání zpráv, získáme informace o vašem veřejném profilu, případně vaše kontaktní údaje a informace o obsahu zasílané zprávy.

Při komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, aplikací pro rychlé zasílání zpráv a chatovacích místností o vás budeme zpracovávat následující údaje:

veřejný profil jednotlivce na sociální síti a obsah publikace,

kontaktní informace jednotlivce v aplikaci pro rychlé zasílání zpráv,

další údaje, které nám během komunikace poskytnete.

Účelem a základem zpracování Vašich osobních údajů je propagace produktů Společnosti a navázání komunikace s uživateli sociálních sítí nebo aplikací pro rychlé zasílání zpráv. Můžeme vás kontaktovat pouze na základě vašeho souhlasu, ale na váš dotaz můžeme reagovat na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je uspokojování potřeb zákazníků poskytováním informací souvisejících s našimi produkty.

Doba zpracování: Vaše osobní údaje, které uchováváme, budou automaticky vymazány po 1 roce od uskutečnění komunikace nebo dříve v případě odvolání vašeho souhlasu. V případě odvolání souhlasu přestanou být údaje uchovávány do 1 měsíce od obdržení odvolání souhlasu, přičemž po tuto dobu můžeme Vaše osobní údaje ještě zpracovávat.

Co se stane, když osobní údaje neposkytnete? Bez poskytnutí vašich osobních údajů s námi nemůžete komunikovat prostřednictvím výše uvedených médií a nemůžeme odpovídat na vaše dotazy.

3.10. Použití produktů prostřednictvím aplikací Connectlife

Abychom uživatelům umožnili všechny funkce chytrých zařízení, porozuměli potřebám uživatelů a určili efektivitu a využití zařízení, shromažďujeme a zpracováváme některé vaše osobní údaje a údaje o provozu každého zařízení. V rámci výše uvedeného se předpokládá registrace uživatele a uzavření licenční smlouvy.

Pro registraci uživatele a uzavření licenční smlouvy budeme zpracovávat následující osobní údaje:

titul (pan, paní),

jméno a příjmení,

jazyk komunikace,

adresa,

telefonní číslo,

e-mailovou adresu,

stravovací preference,

druhy potravin a nápojů a skladování v zařízení (např. lednice, vinotéka),

údaje o spárování zařízení s naším cloudem.

Pro připojení zařízení ke cloudu přes lokální WIFI musí uživatelé vložit také údaje o Service Set IDentifier (SSID) a heslo. Tyto údaje však slouží pouze pro spárování spotřebiče s Wi-Fi modulem a neshromažďujeme, neukládáme ani žádným jiným způsobem nezpracováváme.

Během používání chytrého zařízení budeme používat následující diagnostické údaje týkající se provozu zařízení:

údaje o zařízení (značka, model, sériové číslo),

datum instalace zařízení,

provoz zařízení (doba provozu, poruchy, plánovaná údržba),

údaje zjištěné čidly zařízení a které jsou důležité pro provoz zařízení (např. údaje o technickém výkonu, údaje související s případnými chybovými hlášeními, teplota, vlhkost, kvalita vzduchu atd.),

analytika chování uživatelů,

rezervace zařízení,

spotřeba zdrojů.

Účelem a základem zpracování Vašich osobních údajů je zajištění možnosti využívání všech funkcí chytrých zařízení. Žádostí o registraci uživatele a uzavřením licenční smlouvy vzniká smluvní vztah a pro splnění naší části smluvních povinností musíme zpracovávat Vaše osobní údaje (smluvní zpracování).

Doba zpracování: Údaje související s registrací uživatele a uzavřením licenční smlouvy jsou uchovávány po dobu, po kterou můžete uplatnit některá práva v souvislosti s našimi smluvními povinnostmi (doba stanovená zákonem, ve které je možné uplatnit reklamaci u příslušného soud po uplynutí licenční smlouvy).

Co se stane, když osobní údaje neposkytnete? Bez výše uvedených osobních údajů není možné uživatele aplikace Connectlife zaregistrovat a uzavřít licenční smlouvu. 

3.11. Cookies and other online tools

Pokud navštívíte naši webovou stránku, můžeme do vašeho zařízení ukládat soubory cookie. Další informace o souborech cookie používaných na naší webové stránce naleznete v Zásadách používání souborů cookie.

Kromě souborů cookie používáme také další online nástroje od následujících poskytovatelů:

Google, jmenovitě:

Google Marketing Platform za účelem získávání údajů souvisejících s návštěvností webu (např. počet návštěvníků, stránky navštívené návštěvníky, čas strávený návštěvníky na webu);

Google Maps za účelem využívání mapové služby Google Maps přes API za účelem usnadnění lokalizace míst určených jednotlivcem na webových stránkách;

Správce značek Google za účelem správy značek webových stránek prostřednictvím uživatelského rozhraní a integrace programových kódů na naše webové stránky;

Google Ads za účelem umístění reklam, remarketingu a sledování konverzí;

Optimalizace Google pro účely A/B testování a testování webových stránek;

Site Kit za účelem zlepšení a zpeněžení našeho obsahu na webové stránce;

Youtube za účelem navázání spojení se servery YouTube, kde je vyžadováno použití pluginů z YouTube;

Google Analytics za účelem shromažďování údajů z webových stránek a aplikací za účelem vytváření přehledů, které poskytují obchodní statistiky;

Google Search Console za účelem zobrazení výkonu webových stránek ve Vyhledávání Google a toho, jak Google vidí naše webové stránky;

Looker Studio za účelem přeměny dat na informativní, snadno čitelné, snadno sdílené a plně přizpůsobitelné řídicí panely a sestavy.

Uvedené online nástroje provozuje společnost Google Inc. se sídlem v USA, přičemž určité informace o používání webových stránek jednotlivcem mohou být také přeneseny na server v USA, proto vám doporučujeme seznámit se také s jejich zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde. Pokud jste držitelem účtu Google a souhlasili jste s přizpůsobením reklam, můžeme také získat zprávy o účinnosti našich reklamních opatření (včetně přehledů mezi zařízeními), demografických informací a zájmech jednotlivců a také online mezi zařízeními. reklamní funkce.

Meta, jmenovitě:

Meta business Suite jako nástroj pro správu sociálních médií pro Facebook a Instagram za účelem vytváření a plánování obsahu pro reakci na zapojení do analýzy statistik,

Meta pixel pro účely umístění reklamy, remarketingu a sledování konverzí.

Uvedené online nástroje provozuje společnost Facebook Ireland Limited se sídlem na adrese 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; přičemž určité informace o používání webových stránek jednotlivcem mohou být také přeneseny na server v USA, proto vám doporučujeme seznámit se také s jejich zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde.

Pokud jste majitelem účtu na Facebooku nebo Instagramu a souhlasili jste s přizpůsobením reklam, můžeme také získat zprávy o účinnosti našich reklamních opatření (včetně přehledů napříč zařízeními), demografických informací a zájmech jednotlivců a také online reklamní funkce zařízení.

3.12. Remarketing, sledování a podobné technologie

My a naši poskytovatelé služeb třetích stran používáme soubory cookie k informování, optimalizaci a zobrazování reklam na základě vašich minulých návštěv naší webové stránky nebo našich mobilních aplikací, abychom vám mohli inzerovat na webech třetích stran. K tomuto účelu používáme:

Google Ads, poskytované společností Google a můžete se odhlásit na stránce Nastavení reklam Google: https://adssettings.google.com/authenticated,

a Facebook Retargeting, který poskytuje Meta a můžete se odhlásit tím, že navštívíte stránku Facebooku, kde se musíte přihlásit a přejít do Nastavení > Reklamy > Nastavení reklam. V aplikaci přejděte do Nastavení a soukromí > Nastavení > Reklama > Předvolby reklam > Nastavení reklam. Poté vyberte Nepovoleno

Abychom viděli, jak si naše webová stránka a mobilní aplikace vedou, používáme konverzní majáky, značky, skripty a pixely, které provádějí krátký řádek kódu, který nám sdělí, kdy jste klikli na konkrétní tlačítko nebo se dostali na konkrétní stránku. Použití těchto technologií nám umožňuje zaznamenat, že určité zařízení, prohlížeč nebo aplikace navštívily konkrétní webovou stránku.

Pokud na svém počítači nebo mobilním zařízení povolíte služby založené na poloze v souvislosti s vaším používáním webové stránky nebo mobilní aplikace, výslovně souhlasíte s tím, abychom shromažďovali geolokaci (která může zahrnovat konkrétní zeměpisnou délku a šířku) vašeho zařízení. Tyto informace budou použity tak, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, včetně poskytování konkrétního reklamního obsahu nebo zpráv na základě vaší polohy.

My a naši poskytovatelé služeb třetích stran můžeme použít informace, které o vás shromažďujeme (informace z naší webové stránky nebo mobilní aplikace, prostřednictvím vašich zařízení nebo od třetí strany), abychom pomohli nám a našim poskytovatelům služeb třetích stran. identifikovat další zařízení, která používáte (např. mobilní telefon, tablet, jiný počítač atd.). My a naši poskytovatelé služeb třetích stran také můžeme používat použití napříč zařízeními a další informace, které se o vás dozvíme, k poskytování cílené reklamy na vašich zařízeních a k zasílání e-mailů. Tyto soubory cookie a další technologie třetích stran se řídí zvláštními zásadami ochrany osobních údajů každé třetí strany, nikoli touto.

4. Shromažďování osobních údajů dětí

Zavázali jsme se chránit osobní údaje dětí a uznáváme, že rodiče nebo zákonní zástupci mohou využívat naše služby nebo nakupovat naše produkty pro rodinné použití, včetně nezletilých. Naše služby a produkty jako takové nejsou určeny pro použití jednotlivci, kteří nedosáhli místního zákonného minimálního věku pro dospělé, a nebudeme vědomě shromažďovat osobní údaje od jednotlivců, kteří nedosáhli tohoto věku, za žádným účelem, ani nepřijmeme registraci od takových jednotlivců. V některých případech, zejména tam, kde jsou informace shromažďovány elektronicky, nemusíme být schopni určit, zda byly informace shromážděny od dětí mladších místního zákonného věku, a zacházíme s takovými informacemi, jako by je poskytl dospělý. Pokud se dozvíme, že nějaké osobní údaje poskytlo dítě mladší než místní zákonný věk, vynaložíme obchodně přiměřené úsilí k okamžitému odstranění těchto informací.

5. Kdo zpracovává vaše osobní údaje a s kým je sdílíme?

Vaše údaje jsou zpracovávány buď v rámci interních softwarových programů (e.g. SAG and Hisense CRM) nebo s využitím nástrojů poskytnutých externími poskytovateli.

Další spřízněné subjekty Hisense Group Holdings Co., Ltd může mít přístup k vašim osobním údajům, protože jednotlivé společnosti jsou prodejci nebo výrobci produktu, který jste zakoupili, a jednotlivé společnosti poskytují odpovídající podporu pro činnost společnosti. Spřízněné subjekty Hisense Group Holdings Co., Ltd se sídlem mimo EU/EHP jmenované společností VERDATA Datenschutz GmbH & Co., Roemerstr. 12, D – 40476 Duesseldorf, Německo jako jejich zástupce podle článku 27 GDPR.

Společnost může také předávat osobní údaje externím dodavatelům (zejména za účelem zajištění plateb, dopravy a dalších záležitostí souvisejících s Vaší objednávkou apod.). V takovém případě se Společnost zavazuje uzavřít s externími dodavateli smlouvu, která zajistí odpovídající zabezpečení Vašich osobních údajů, a externí dodavatelé mohou Vaše údaje zpracovávat pouze za účelem, pro který byly získány.

Vaše osobní údaje mohou být také předávány externím dodavatelům ve třetích zemích. V takovém případě Společnost zajistí odpovídající záruky, pokud externí dodavatelé sedí nebo poskytují služby relevantní pro ochranu osobních údajů ve třetí zemi.

která nenabízí stejnou úroveň ochrany údajů jako GDPR a přebírá další povinnosti stanovené GDPR týkající se tohoto druhu přenosu.

Vaše osobní údaje můžeme zejména předávat jiným společnostem ve skupině Hisense a našim distributorům, kteří prodávají naše produkty a služby na určitých trzích nebo poskytují jiné služby v souvislosti s obchodní podporou, reklamacemi objednaného zboží nebo zákaznickou podporou. Seznam našich společností v některých zemích a jejich zpracovatelů je uveden v příloze.

Vaše osobní údaje můžeme na základě vašeho souhlasu v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů předávat reklamě a sociálním sítím, zejména: společnost Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; Zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

společnost Facebook Ireland Limited, se sídlem na adrese 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; Zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

Pinterest, Inc., se sídlem na adrese 505 Brannan Street San Francisco, CA 94107 Spojené státy, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

LinkedIn jako nástroj poskytovaný společností Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA, zásady ochrany osobních údajů LinkedIn jsou k dispozici zde

Ke zpracování osobních údajů využíváme také služeb dalších zpracovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje v souladu s našimi pokyny a pro účely, pro které jsou údaje shromažďovány. Mezi tyto zpracovatele patří:

- poskytovatelé služeb cloud computingu a další poskytovatelé technologické podpory, jako jsou

Microsoft Azure, poskytované společností Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

SAP Hybris poskytovaný společností SAP America, Inc., 3999 West Chester Pike, Newtown Square, PA 19073, USA, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

Salesforce Marketing Cloud a Salesforce Service Cloud poskytované společností Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Spojené státy, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

Cloudera poskytuje společnost Cloudera, Inc., 5470 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, USA, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

Platforma Tuya IoT poskytovaná společností Tuya Global Inc., 3979 Freedom Circle, Suite 340, Santa Clara, CA 95054, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

DigitalOcean, 101 6th Ave New York, NY 10013, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

Cloudflare France SAS, 6 place de la Madeleine, 75008 Paříž, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 Spojené státy, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

- poskytovatelé marketingových nástrojů, kteří nám pomáhají optimalizovat web a personalizovat obsah a nabídky pro vás, například:

Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Spojené státy, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf/Německo, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

Sprinklr, Inc. 29 West 35th Street, New York, NY 10001, USA, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

Freshworks Technologies B.V. Stationsplein 32, 3511 ED Utrecht, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

"eXpoint" SIA, rīvības street 76-34, Riga, LV-1001, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

Mailchimp jako nástroj poskytovaný společností Intuit Inc., 2700 Coast Avenue, Mountain View, CA 94043, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

Loadbee GmbH, Karlsruher Strasse 3, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Německo, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

Flixmedia Limited, 14 – 16 Well Court, Farringdon Lane, Londýn, EC1R 3AU, Velká Británie, jsou zásady ochrany osobních údajů společnosti k dispozici zde

ChannelAdvisor Corporation, 3025 Carrington Mill Blvd., Suite 500 Morrisville, NC 27560, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

Simply4net Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznaň, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

24TTL B.V., Amsterdam, Noord-Holland, Nizozemsko, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

eStoreMedia sp. z o.o., Aleja Komisji Edukacji Narodowej 18, 02-722 Warszawa, Polsko, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

SiteOne Landscape Supply, Inc, 300 Colonial Center Parkway Suite 600 Roswell, GA 30076 Spojené státy, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

Campaign Monitor Holdings Pty Ltd, 5 STAPLETON AVE SUTHERLAND NSW C3 2232, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

Splunk Inc., 270 BRANNAN STREET SAN FRANCISCO, CA 94107, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

Twilio Inc., 101 Spear Street, Ste 500, San Francisco, CA 94105, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

- call centra a poskytovatelé nástrojů pro správu a nahrávání telefonních hovorů, zejména:

Hisense Europe péče o zákazníky Centar, Strahinjića bana 9, 11000 Bělehrad, Srbsko;

3CX, 4010 Boy Scout Boulevard, Suite 325, 33607, Tampa, Florida, USA, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

Diabolocom SAS, 20, rue de Paix - 75002 Paříž, Francie, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman, Dr.San Jose, CA 95134 USA, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

- zpracovatelé externí komunikace, zejména komunikace prostřednictvím SMS zpráv a chatovacích místností, zejména:

LiveChat, Inc. (101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, Spojené státy americké, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

Jivochat jako nástroj poskytovaný Lucas Loureiro Carvalho Suporte Tecnico ME., Rua Neves Armond, 140, Sala 301, Praia Do Suá. Vitória, ES/Brazílie, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

TargetFirst, 23 rue de la Croix Lormel, 22190 PLERIN, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

Message4u Pty Ltd t / a MessageMedia úrovně 24, 367 Collins Street, Melbourne, Victoria, Austrálie 3000, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

SMS Broadcast Pty Ltd úrovně 24, 367 Collins Street, Melbourne, Victoria, Austrálie 3000, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

- společnosti, které pro nás připravují průzkumy spokojenosti uživatelů s našimi produkty a službami, zejména:

Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5th floor, DK-1112 Copenhagen K, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

Bazaarvoice, Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

Reevoo, 2nd Floor Walbrook Wharf, 78-83 Upper Thames Street, Londýn EC4R 3TD, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

Momentive Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Rd Ballsbridge, Dublin 4, Irsko, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde

IPSOS s. r. o., Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha, zásady ochrany osobních údajů společnosti naleznete zde

Společnost čas od času organizuje výherní hry a podobné propagační kampaně společně s třetími stranami, kterým může také poskytnout jednotlivé osobní údaje, o kterých budete informováni před shromažďováním osobních údajů.

6. Kde ukládáme vaše údaje?

Vaše data jsou uložena v interních serverových jednotkách a pracovních stanicích společnosti (také pomocí cloudových technologií) a v systému datových jezer (datové jezero je centralizované úložiště, které umožňuje ukládat strukturovaná a nestrukturovaná data v libovolném měřítku).

7. Nastavení funkce Do Not Track (Nesledovat)

Některé zákony země/státu/provincie vyžadují, abychom uvedli, zda dodržujeme nastavení "Do Not Track" ve vašem prohlížeči týkající se cílené reklamy. Dodržujeme standardy stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů a nesledujeme ani nesledujeme žádné požadavky prohlížeče Do Not Track.

8. Jaká jsou Vaše práva a jak je uplatňovat

V souvislosti s vašimi osobními údaji, které zpracováváme, můžete uplatnit následující práva:

Právo na přístup – umožňuje Vám získat informace o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a o postupech a způsobech zpracování osobních údajů,

Právo na opravu – v případě, že zjistíte, že vaše údaje nejsou přesné, máte právo na doplnění neúplných nebo na opravu nesprávných údajů,

Právo na výmaz – umožňuje vám požádat o výmaz vašich osobních údajů, které zpracováváme. Budeme tak činit v souladu s GDPR a v případě, že nám v tom nebudou bránit jiná omezení,

Právo na omezení zpracování – umožňuje vám omezit zpracování, přičemž zpochybňujete přesnost údajů, vznesete námitku proti vymazání, protože účel zpracování, pro který byly údaje shromážděny, již není relevantní, a chcete další uložení z důvodu oprávněného zájmy, nebo pokud jste podali žádost o určení právních důvodů pro zpracování,

Právo na přenositelnost údajů – umožňuje obdržet kopii poskytnutých osobních údajů ve strukturovaném běžně používaném hardwarovém formátu a předat údaje jinému správci, pokud jsou splněny požadavky stanovené GDPR,

Právo vznést námitku – umožňuje vznést námitku v případě shromažďování a zpracování údajů pro účely přímého marketingu nebo souvisejícího profilování,

Právo na přezkum automatizovaného rozhodování – v případě, že rozhodnutí, které se promítne do našeho vzájemného vztahu, je založeno na automatizovaném rozhodování, můžete využít práva na realizaci nového, neautomatizovaného rozhodnutí,

Právo odvolat souhlas – v případě, že je zpracování založeno na uděleném souhlasu, máte právo souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.

Chcete-li některé z výše uvedených práv využít, nám to oznamte na e-mailovou adresu privacy@connectlife.io.

Kromě výše uvedených práv máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že byla porušena Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u příslušného úřadu:

- Pro společnost ConnectLife, datové technologie, LLC: Informační komisař Republiky Slovinsko poštou na adresu: Dunajska 22, 1000 Ljubljana nebo e-mailem na adresu: gp.ip@ip-rs.si.

- Pro společnost Gorenje, spol. s r.o.: Úřad pro ochranu osobních údajů poštou na adresu: Pplk. Sochora 727, 170 00 Praha 7 - Holešovice nebo e-mailem na adresu: posta@uoou.cz.

Pravidla pro zveřejňování recenzí a komentářů na produkty a služby Gorenje spol. s r.o.

Tato pravidla/podmínky definují způsoby a podmínky, za kterých vy jako zákazníci, tj. kupující produktů nebo uživatelé služeb, společnosti Gorenje spol. s r.o. můžete zveřejňovat názory a recenze týkající se jejich vhodnosti, kvality a uživatelské zkušenosti.

Účel pravidel

Pravidla jsou stanovena s cílem zabránit případnému porušení základních principů civilizované komunikace. Za tímto účelem si Gorenje spol. s r.o. vyhrazuje právo upravit nebo smazat obsah, který považuje za nevhodný, bez povinnosti svá rozhodnutí v tomto ohledu vysvětlovat. Gorenje spol. s r.o. si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla/podmínky používání bez předchozího upozornění uživatelů v případě změny technologie, aktualizací nebo změn legislativy, které mohou přímo ovlivnit ustanovení pravidel/podmínek používání. Pravidla jsou veřejně dostupná na webových stránkách https://cz.hisense.com/ a budou dostupná při každém vložení nových komentářů či recenzí produktů a služeb.

Osobní informace

Recenze, názory a komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé systému nebo uživatelé, kteří se přihlásí jako hosté. Při registraci jsou shromažďovány pouze základní osobní údaje, které jsou nutné pro jednoznačnou identifikaci uživatele systému, pro adekvátní správu systému uživatelů a pro veškerou komunikaci související se zasíláním recenzí na produkty a služby. Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s našimi Zásady ochrany osobních údajů.

Osobní údaje poskytnuté při registraci do systému budou uloženy pouze po potvrzení souhlasu se zpracováním osobních údajů, které je součástí registrace. V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás prosím kontaktujte e-mailem na info@hisense.cz.

Za účelem věrné prezentace spotřebitelských recenzí produktů jsou zveřejněné recenze spotřebitelů, kteří si produkt skutečně zakoupili, označeny jako [Ověřený nákup].

Zajištění toho, aby označení [Ověřený nákup] měly pouze publikované recenze spotřebitelů, kteří si produkt skutečně zakoupili, se provádí způsobem [Ověřený nákup].

Společnost se zavazuje zveřejňovat všechny spotřebitelské recenze, kromě těch, které porušují základní zásady občanské komunikace. Spotřebitelské recenze nejsou sponzorovány a nebyly ovlivněny smluvním vztahem s obchodníkem, ani Společnost nevyužívá falešné spotřebitelské recenze (např. lajky na sociálních sítích), ani si takové akce nenařizuje od jiných za účelem reklamy produktů.

Obsah příspěvků, vlastnictví a odpovědnost za zveřejněné příspěvky

Registrací a odesláním recenze/komentáře potvrzujete a zaručujete vlastnictví zaslaných údajů (uvádíte pouze údaje, jejichž jste vlastníkem a tedy držitelem práv duševního vlastnictví), jejich správnost a prohlašujete, že zasíláte názory a recenze na základě skutečných zkušeností z používání produktů a služeb, spíše než za účelem, který by představoval porušení těchto podmínek nebo měl za následek poškození jiných podniků nebo osob.

Zveřejněním obsahu ručíte za následující:

obsah není nevhodný, nepravdivý nebo zavádějící,

obsah neporušuje autorská práva, obchodní tajemství nebo jiná práva duševního vlastnictví,

obsah nepředstavuje porušení práv na ochranu údajů třetích osob,

obsah neporušuje jiné zákony upravující poctivé podnikání a provoz (neporušuje pravidla týkající se ochrany spotřebitele, nekalé soutěže nebo klamavé reklamy),

obsah není potenciálně urážlivý vůči jednotlivcům, partnerstvím nebo korporacím, nepředstavuje pomluvu, není nevhodný nebo zaujatý vůči jednotlivým skupinám nebo jednotlivcům,

neobdrželi jste žádnou náhradu nebo protiplnění za obsah, který by ovlivnil vaši recenzi a komentář,

obsah nezahrnuje odkazy na jiné webové stránky nebo kontaktní údaje společností nebo jednotlivců,

obsah nezahrnuje prvky škodlivého počítačového softwaru.

Proces schválení a zveřejňování recenzí

Gorenje spol. s r.o. si vyhrazuje právo zkontrolovat obsah recenzí k produktům a službám a odstranit ty, jež nesou urážlivý obsah nebo mohou způsobit právní nebo majetkovou újmu společnosti. Recenze produktů a služeb spolu s komentáři uživatelských zkušeností jsou zveřejněny do 7 pracovních dnů.

Správa obsahu a převod vlastnického práva

Obsah, který odešlete, bude převeden do trvalého vlastnictví a kontroly společnosti Gorenje spol. s r.o. Tímto povolujete a souhlasíte s používáním, reprodukcí, odstraňováním, zveřejňováním, úpravou nebo změnou, překladem nebo jinými způsoby zpracování a šíření informací, bez ohledu na médium, aniž byste obdrželi nebo požadovali jakoukoli náhradu nebo protiplnění.

Odesláním recenze produktů a služeb souhlasíte a přebíráte odpovědnost za úhradu jakékoli škody způsobené v důsledku jejího umístění u značky, ke které se vztahuje, vůči zaměstnancům Gorenje spol. s r.o. a jakékoli související třetí straně. Odpovědnost se týká žádostí, nároků/pohledávek na náhradu škody souvisejících s přímou nebo nepřímou škodou, bez ohledu na povahu, která zahrnuje také poplatky a související právní náklady na právní zastoupení.

Změny a doplnění pravidel pro zveřejňování recenzí a komentářů

Gorenje spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo doplnit pravidla pro vkládání recenzí a komentářů bez předchozího upozornění. Aktuální pravidla budou k dispozici na webových stránkách https://cz.hisense.com/. Zobrazení pravidel je nabízeno pokaždé, když vložíte recenzi nebo komentář.

 

9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě všech dotazů souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů je vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na adrese privacy@connectlife.io.

BACK TO TOP