Přihlásit se / registrovat se

Právní doložka

Pravidla pro zveřejňování recenzí a komentářů na produkty a služby Gorenje spol. s r.o. 

Tato pravidla/podmínky definují způsoby a podmínky, za kterých vy jako zákazníci, tj. kupující produktů nebo uživatelé služeb, společnosti Gorenje spol. s r.o. můžete zveřejňovat názory a recenze týkající se jejich vhodnosti, kvality a uživatelské zkušenosti. 

Účel pravidel

Pravidla jsou stanovena s cílem zabránit případnému porušení základních principů civilizované komunikace. Za tímto účelem si Gorenje spol. s r.o. vyhrazuje právo upravit nebo smazat obsah, který považuje za nevhodný, bez povinnosti svá rozhodnutí v tomto ohledu vysvětlovat. Gorenje spol. s r.o. si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla/podmínky používání bez předchozího upozornění uživatelů v případě změny technologie, aktualizací nebo změn legislativy, které mohou přímo ovlivnit ustanovení pravidel/podmínek používání. Pravidla jsou veřejně dostupná na webových stránkách https://cz.hisense.com/ a budou dostupná při každém vložení nových komentářů či recenzí produktů a služeb.

Osobní informace

Recenze, názory a komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé systému nebo uživatelé, kteří se přihlásí jako hosté. Při registraci jsou shromažďovány pouze základní osobní údaje, které jsou nutné pro jednoznačnou identifikaci uživatele systému, pro adekvátní správu systému uživatelů a pro veškerou komunikaci související se zasíláním recenzí na produkty a služby. Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s našimi Zásady ochrany osobních údajů.

Osobní údaje poskytnuté při registraci do systému budou uloženy pouze po potvrzení souhlasu se zpracováním osobních údajů, které je součástí registrace. V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás prosím kontaktujte e-mailem na info@gorenje.cz.

Za účelem věrné prezentace spotřebitelských recenzí produktů jsou zveřejněné recenze spotřebitelů, kteří si produkt skutečně zakoupili, označeny jako [Ověřený nákup]. Zajištění toho, aby označení [Ověřený nákup] měly pouze publikované recenze spotřebitelů, kteří si produkt skutečně zakoupili, se provádí způsobem [Ověřený nákup].

Společnost se zavazuje zveřejňovat všechny spotřebitelské recenze, kromě těch, které porušují základní zásady občanské komunikace. Spotřebitelské recenze nejsou sponzorovány a nebyly ovlivněny smluvním vztahem s obchodníkem, ani Společnost nevyužívá falešné spotřebitelské recenze (např. lajky na sociálních sítích), ani si takové akce nenařizuje od jiných za účelem reklamy produktů.

Obsah příspěvků, vlastnictví a odpovědnost za zveřejněné příspěvky

Registrací a odesláním recenze/komentáře potvrzujete a zaručujete vlastnictví zaslaných údajů (uvádíte pouze údaje, jejichž jste vlastníkem a tedy držitelem práv duševního vlastnictví), jejich správnost a prohlašujete, že zasíláte názory a recenze na základě skutečných zkušeností z používání produktů a služeb, spíše než za účelem, který by představoval porušení těchto podmínek nebo měl za následek poškození jiných podniků nebo osob.

Zveřejněním obsahu ručíte za následující:

  • obsah není nevhodný, nepravdivý nebo zavádějící,
  • obsah neporušuje autorská práva, obchodní tajemství nebo jiná práva duševního vlastnictví,
  • obsah nepředstavuje porušení práv na ochranu údajů třetích osob,
  • obsah neporušuje jiné zákony upravující poctivé podnikání a provoz (neporušuje pravidla týkající se ochrany spotřebitele, nekalé soutěže nebo klamavé reklamy),
  • obsah není potenciálně urážlivý vůči jednotlivcům, partnerstvím nebo korporacím, nepředstavuje pomluvu, není nevhodný nebo zaujatý vůči jednotlivým skupinám nebo jednotlivcům,
  • neobdrželi jste žádnou náhradu nebo protiplnění za obsah, který by ovlivnil vaši recenzi a komentář,
  • obsah nezahrnuje odkazy na jiné webové stránky nebo kontaktní údaje společností nebo jednotlivců,
  • obsah nezahrnuje prvky škodlivého počítačového softwaru.

Proces schválení a zveřejňování recenzí

Gorenje spol. s r.o. si vyhrazuje právo zkontrolovat obsah recenzí k produktům a službám a odstranit ty, jež nesou urážlivý obsah nebo mohou způsobit právní nebo majetkovou újmu společnosti. Recenze produktů a služeb spolu s komentáři uživatelských zkušeností jsou zveřejněny do 7 pracovních dnů.

Správa obsahu a převod vlastnického práva

Obsah, který odešlete, bude převeden do trvalého vlastnictví a kontroly společnosti Gorenje spol. s r.o. Tímto povolujete a souhlasíte s používáním, reprodukcí, odstraňováním, zveřejňováním, úpravou nebo změnou, překladem nebo jinými způsoby zpracování a šíření informací, bez ohledu na médium, aniž byste obdrželi nebo požadovali jakoukoli náhradu nebo protiplnění.

Odesláním recenze produktů a služeb souhlasíte a přebíráte odpovědnost za úhradu jakékoli škody způsobené v důsledku jejího umístění u značky, ke které se vztahuje, vůči zaměstnancům Gorenje spol. s r.o. a jakékoli související třetí straně. Odpovědnost se týká žádostí, nároků/pohledávek na náhradu škody souvisejících s přímou nebo nepřímou škodou, bez ohledu na povahu, která zahrnuje také poplatky a související právní náklady na právní zastoupení.

Změny a doplnění pravidel pro zveřejňování recenzí a komentářů

Gorenje spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo doplnit pravidla pro vkládání recenzí a komentářů bez předchozího upozornění. Aktuální pravidla budou k dispozici na webových stránkách https://cz.hisense.com/. Zobrazení pravidel je nabízeno pokaždé, když vložíte recenzi nebo komentář.

BACK TO TOP