Přihlásit se / registrovat se
Novinky

Hisense Europe s prestižním oceněním EcoVadis za udržitelné podnikání

23.2.2023
Obrázek1.png

Společnost Hisense Europe získala stříbrnou medaili EcoVadis a zařadila se z pohledu trvale udržitelného podnikání mezi 17 % nejlépe hodnocených společností na světě. Jde o prestižní ocenění od největšího a nejdůvěryhodnějšího hodnotitele udržitelného podnikání na světě. Potvrzuje trvalé směřování společnosti Hisense Europe k udržitelným podnikatelským procesům i závazek k minimalizaci dopadu činnosti na planetu a k podpoře společenské odpovědnosti.

Společnost Hisense Europe si stanovila ambiciózní cíle udržitelnosti zaměřené na pět klíčových oblastí: životní prostředí, udržitelné produkty, udržitelný dodavatelský řetězec, sociální odpovědnost a nové obchodní modely.

Konkrétně mezi tyto cíle patří snížení spotřeby energie prostřednictvím optimálního využití obnovitelné energie, ale také intenzivnější používání recyklovaných materiálů ve výrobcích, dále snížení odpadu, podpora udržitelné dopravy a posílení udržitelnosti dodavatelského řetězce.

Zaměření společnosti na udržitelnost je zřejmé například ze závazku recyklovat 96 % vyprodukovaného odpadu, používat do roku 2024 výhradně, tedy 100% recyklovatelné obaly a snížit emise CO2 z dopravy. Ocenění se vztahuje na kategorii velkých domácích spotřebičů a znamená, že 87 % hodnocených společností z celého světa se umístilo až za skupinou Hisense Europe.

Snížení dopadu na životní prostředí pomocí udržitelných produktů

Společnost Hisense Europe se značkami Hisense a Gorenje minimalizuje uhlíkovou stopu napříč všemi fázemi výroby. Od spotřeby energie během výroby, přes materiály a jejich životnost, až po proces balení a přepravy. V těchto oblastech dosáhla společnost za posledních 5 let významného pokroku – konkrétně dosáhla snížení spotřeby vody o 38 % a snížení spotřeby elektrické energie o 24 %.

Domácí spotřebiče Hisense a Gorenje jsou vyrobeny z vynikajících, ekologicky nezávadných a rozložitelných materiálů a procházejí přísným testováním, aby se zvýšila jejich životnost. Důležitým aspektem je také dostupnost náhradních dílů a snadná servisovatelnost výrobků.

Zaměření na větší společenskou odpovědnost

EcoVadis hodnotí nejen environmentální, ale také sociální a etické chování společností. Hisense Europe se značkami Hisense a Gorenje získala stříbro i za svůj závazek podporovat etické obchodní praktiky, jako je vytváření rovných příležitostí a vytváření kultury sdílení znalostí. Investice do osobního a profesního růstu zaměstnanců je jednou z klíčových priorit. Například v roce 2021 přesáhl celkový počet hodin věnovaných vzdělávání 136 000 hodin, což představuje 20 hodin na zaměstnance. Jedním z cílů je také podpora zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a aktivní životní styl.

Ambiciózní cíle do budoucna

Právě získaná prestižní stříbrná medaile EcoVadis ukazuje, že Hisense Europe zvolila na cestě k udržitelnosti správnou strategii. „Udržitelnost je jádrem našich hodnot a budeme i nadále tvrdě pracovat na minimalizaci našeho dopadu na životní prostředí a podpoře společenské odpovědnosti. Tato certifikace je velkým úspěchem a jsme hrdí, že jsme součástí komunity EcoVadis,“ řekl Hanson Han, generální ředitel Hisense Europe. „V péči o životní prostředí máme bohatou více než třicetiletou historii a naše úsilí v této oblasti si získalo respekt odborníků doma i v zahraničí,“ říká Tomaž Korošec, člen představenstva. „Naše investice do obnovitelných zdrojů energie, zaměření na odolnost a účinnost výrobků a implementace principů oběhového hospodářství se ukázaly jako správný přístup. Jsme hrdí na to, že jsme získali stříbrnou medaili EcoVadis. Prestižní ocenění potvrzuje naše přesvědčení, že jen společnosti s důsledným závazkem k sociální a ekologické odpovědnosti dosáhnou trvalého úspěchu,“ doplňuje Gregor Gržina, jednatel společnosti Gorenje spol. s r.o.

Společnost Hisense Europe bude i nadále usilovat o udržitelnost a etické obchodní praktiky, bude se stále snažit o pozitivní dopad na společnost a životní prostředí.

EcoVadis je největší a nejdůvěryhodnější poskytovatel hodnocení udržitelného podnikání na světě. Hodnotí společnosti na základě 21 kritérií v oblasti ochrany životního prostředí, pracovních podmínek a lidských práv, etiky a udržitelného rozvoje. Metodika EcoVadis je založena na mezinárodních standardech CSR, jako je například Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact a ISO 26000. Hodnocení EcoVadis poskytuje společnostem cennou zpětnou vazbu na cestě k udržitelnosti i informace o příležitostech k dalšímu zlepšení.

BACK TO TOP