Přihlásit se / registrovat se
Novinky

Společnost Hisense Europe se podle EcoVadis řadí mezi 11 % nejlepších globálních společností v oblasti udržitelnosti

18. června 2024

Společnost Hisense Europe, výrobce domácích spotřebičů Hisense a Gorenje, získala prestižní stříbrnou medaili EcoVadis pro rok 2024. Toto uznávané ocenění, které společnost poprvé obdržela v loňském roce, potvrzuje závazek Hisense Europe k udržitelnosti i motivaci k ještě odpovědnějším obchodním postupům. Hisense Europe se letos podle EcoVadis posunul na žebříčku udržitelnosti ještě výše - mezi 11 % nejlepších globálních společností.

Logo_EcoVadis_Silver 2024.png

 

EcoVadis představuje celosvětově uznávaný nástroj pro společnosti, které chtějí zlepšit své postupy v oblasti udržitelnosti, zvýšit svou transparentnost a důvěryhodnost na trhu a podpořit pozitivní změny v globálních dodavatelských řetězcích. Společnosti jsou hodnoceny prostřednictvím komplexního a metodicky definovaného procesu, který zahrnuje analýzu environmentálního řízení, etiky, udržitelných postupů při zadávání veřejných zakázek a dodržování pracovních a lidských práv ve společnostech a v dodavatelském řetězci.

Certifikované evropské výrobní závody společnosti Hisense Europe, kde se vyrábějí spotřebiče značek Hisense a Gorenje, si letos v rámci EcoVadis výrazně polepšily: získaly celkem 68 bodů a zařadily se mezi 11 % nejlépe hodnocených společností.

Zlepšení je patrné z nárůstu celkového skóre o 6 procentních bodů oproti loňskému roku, kdy společnost dosáhla významného pokroku v oblastech environmentálního řízení (skok o 20 bodů) a pracovních a lidských práv v dodavatelském řetězci (skok o 10 bodů).

Strategické kroky a zlepšení v klíčových oblastech

Společnost Hisense Europe integrovala udržitelné postupy do jádra svého podnikání a dosáhla normy ISO 14001 (mezinárodní norma pro systémy environmentálního managementu), ještě přísnější normy EMAS a zavedla certifikace ISO 50001 pro efektivní využívání energie. To vše dokládá závazek společnosti snižovat dopad na životní prostředí a zvyšovat efektivitu využívání zdrojů. Potřebu elektrické energie ve výrobě společnosti pokryje také plánovaná solární elektrárna, která vznikne do konce roku 2024.

V oblasti pracovních a lidských práv společnost Hisense Europe získala certifikaci ISO 45001, jejímž cílem je zavést systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví, snížit rizika na pracovišti a vytvořit lepší a bezpečnější pracovní podmínky. Společnost také přijímá opatření na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Získané ocenění EcoVadis také potvrzuje, že Hisense Europe usiluje o zavedení vysokých standardů etiky, integrity a transparentnosti ve své činnosti. V loňském roce společnost zavedla zásady pro oznamovatele (whistblowing), aktualizovala svůj kodex chování a zaměřila se na posílení vzdělávacích programů v oblasti etických otázek.

Přestože kvůli přísnějším kritériím v oblasti udržitelného zadávání veřejných zakázek získala Hisense Europe letos o něco méně bodů než v loňském roce, podniká vstřícné kroky. Začala vzdělávat své dodavatele v oblasti environmentální a sociální udržitelnosti, zavedla politiku udržitelného zadávání veřejných zakázek a věnuje větší pozornost odpovědnému získávání surovin nebo minerálů potřebných pro výrobu spotřebičů.

Závazek k dokonalosti a udržitelnosti

Stříbrná medaile EcoVadis je pro společnost Hisense Europe uznáním aktivit směřujících k odpovědnému podnikání i závazkem do budoucna. V uplynulém roce již podnikla kroky k udržitelnému vykazování podle nové legislativy EU, vypracovala dvojí materiálovou matici a stanovila si ambiciózní cíle do dalšího období.

Hisense Europe mimo jiné usiluje o snížení spotřeby energie optimalizací obnovitelných zdrojů energie, o vyšší využití recyklovaných materiálů ve výrobcích, snížení odpadu, podporu udržitelné dopravy a také o udržitelnější dodavatelské řetězce. Do konce letošního roku chce používat pro své výrobky 100% recyklovatelné obaly a recyklovat 96 % odpadu vzniklého při výrobě.

O společnosti EcoVadis

EcoVadis je předním poskytovatelem ratingu a hodnocení udržitelnosti podniků. Hodnotí výkonnost společností v oblastech, jako je životní prostředí, pracovní a lidská práva, etika a udržitelné zadávání veřejných zakázek. Certifikační proces EcoVadis zahrnuje detailní analýzu zásad, postupů a výkonnosti společností, které jsou následně hodnoceny a zařazeny do srovnatelných odvětví. Společnosti, které vynikají v oblasti udržitelnosti, jsou oceněny stříbrným, zlatým nebo platinovým hodnocením. Hodnocení EcoVadis je uznáváno jako přední standard udržitelnosti ve firemním světě a poskytuje společnostem cennou zpětnou vazbu o jejich úsilí v oblasti udržitelnosti a možnostech zlepšení.

BACK TO TOP